Blog

pracownik w żółtym kasku

Sprawny i tani montaż klimatyzacji w Kutnie

Wysoka temperatura w mieszkaniu bywa bardzo dokuczliwa, szczególnie w mieszkaniach o południowej ekspozycji. Trudno w nagrzanym wnętrzu wypocząć, nie mówiąc o efektywnym śnie. Rozwiązaniem jest klimatyzacja domowa, jaką dziś można zainstalować w każdym budynku. Urządzenia te, do niedawna zarezerwowane jedynie dla obiektów wielkopowierzchniowych, zyskują ogromną popularność.

Czytaj więcej

kobieta sprawdzająca instalacje

Ogrzewanie podłogowe czy podczerwienią?

Ogrzewanie promiennikami podczerwieni a może podłogówka? To pytanie, przed jakim staje wielu inwestorów, podejmujących decyzję o wyborze efektywnego systemu ogrzewania. W naszych warunkach klimatycznych trudno wyobrazić sobie jakikolwiek budynek bez źródła ciepła dlatego też warto dokładnie sprawdzić wady i zalety poszczególnych rozwiązań, aby wybrać najlepsze z punktu widzenia zarówno efektywności, jak i ekonomiki.

Czytaj więcej

pracownik sprawdzający instalacje

Czym jest instalacja HVAC?

Odpowiedź na pytanie, czym jest instalacja HVAC, wymaga w pierwszej kolejności rozszyfrowania obcobrzmiącego skrótu. Na pewno każdy z was miał do czynienia z tego rodzaju instalacjami, są bowiem powszechnie stosowane od wielu lat. Zacznijmy więc od definicji. HVAC to skrót od angielskich słów Heating, Ventilation, Air Conditioning, czyli ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja.

Czytaj więcej

pracownik weryfikujący instalację

Kto może przeprowadzić próbę ciśnieniową instalacji gazowej?

Próba ciśnieniowa instalacji gazowej to bardzo ważny etap inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego lub wykonywaniu nowego przyłącza gazowego. Bez dokumentu potwierdzającego zrealizowanie tego obowiązku nie można eksploatować instalacji w budynku. Restrykcje te wynikają wprost z obowiązujących przepisów prawa, a konkretnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dn. 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej

kobieta sprawdzająca dane dotyczące instalacji

Czym jest próba szczelności instalacji gazowej?

Nowa instalacja gazowa wykonana w domu lub przebudowa istniejącej wymaga nie tylko właściwego zaprojektowania i wykonania, ale także próby szczelności. Czynność ta określona jest w przepisach, które jasno precyzują, kiedy powinna zostać wykonana, a także w jaki sposób. Należy pamiętać o niezbędnej dokumentacji, czyli protokole, który jest dowodem na prawidłowe działanie wykonanej instalacji gazowej.

Próba szczelności instalacji gazowej przeprowadzana jest przez wykonawcę w obecności przedstawiciela zakładu gazowniczego. Celem tej czynności jest sprawdzenie stanu technicznego instalacji, a co za tym idzie weryfikacja bezpieczeństwa jej użytkowania. Próbę wykonuje się nie tylko w przypadku oddawania do użytkowania nowej instalacji, ale także wówczas, gdy istniejąca nie była napełniana przez co najmniej 6 miesięcy.

 

Czytaj więcej

mężczyzna instalujący piecyk

Czym się kierować przy wyborze pomp ciepła?

Szacuje się, że nawet dwie trzecie ogólnych kosztów utrzymania nieruchomości stanowią opłaty za ogrzewanie. Wielu inwestorów, na etapie budowy lub remontu budynku, poszukuje zatem efektywnych systemów, pozwalających na wygenerowanie znacznych oszczędności w tym zakresie. Instalacja pompy ciepła jest doskonałym rozwiązaniem, które nie tylko pozytywnie oddziałuje na budżet domowy, ale także na środowisko.

Czytaj więcej