Zasady montażu kotłów gazowych

Instalacje grzewcze gazowe to jedno z bardziej powszechnych rozwiązań w zakresie ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej. Projektowanie i montaż kotłów gazowych regulowana jest prawem, m.in. normą PN B-02431-1 „Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania”. Na co zwrócić uwagę, instalując kocioł gazowy?

kocioł gazowy

Montaż tylko we właściwych pomieszczeniach

Ponieważ rozróżnia się 4 grupy kotłów gazowych (do 30 kW, 30-60 kW, 60-2000 kW, powyżej 2000 kW), to wymagania techniczno-budowlane dla każdej z tych grup są inne. Pomieszczenie musi posiadać przede wszystkim przepisową wentylację oraz przewody powietrzno-spalinowe, dostosowane do rodzaju i warunków nie tylko prawnych, ale także zgodnych z zaleceniami producenta instalacji.

Należy bezwzględnie pamiętać o zachowaniu odpowiednich odstępów montażowych i prawidłowym zabezpieczeniu pomieszczenia zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi. Zabrania się instalowania kotłów gazowych w przestrzeniach niespełniających podstawowych kryteriów techniczno-budowlanych.

Montaż tylko przez profesjonalistów

Montaż instalacji gazowych może być przeprowadzany jedynie przez osoby posiadające uprawnienia elektryczne i gazowe. Ogranicza to ryzyko wystąpienia poważnych zagrożeń dla życia i zdrowia w czasie montażu oraz w ciągu dalszego użytkowania instalacji.

Montaż tylko do właściwie przygotowanej instalacji

Jeśli kocioł gazowy podłączany jest do już istniejącej instalacji oraz rur, które nie są i nie będą w przyszłości wymieniane na nowe, to zaleca się przeprowadzić ich płukanie za pomocą profesjonalnych środków chemicznych, przeznaczonych do wody grzejnej w instalacji. Dzięki temu nie zostanie ona szybko zanieczyszczona przez kamień, rdzę czy szlam, co znacznie wydłuży żywotność kotła gazowego.