Blog

kobieta sprawdzająca dane dotyczące instalacji

Czym jest próba szczelności instalacji gazowej?

Nowa instalacja gazowa wykonana w domu lub przebudowa istniejącej wymaga nie tylko właściwego zaprojektowania i wykonania, ale także próby szczelności. Czynność ta określona jest w przepisach, które jasno precyzują, kiedy powinna zostać wykonana, a także w jaki sposób. Należy pamiętać o niezbędnej dokumentacji, czyli protokole, który jest dowodem na prawidłowe działanie wykonanej instalacji gazowej.

Próba szczelności instalacji gazowej przeprowadzana jest przez wykonawcę w obecności przedstawiciela zakładu gazowniczego. Celem tej czynności jest sprawdzenie stanu technicznego instalacji, a co za tym idzie weryfikacja bezpieczeństwa jej użytkowania. Próbę wykonuje się nie tylko w przypadku oddawania do użytkowania nowej instalacji, ale także wówczas, gdy istniejąca nie była napełniana przez co najmniej 6 miesięcy.

 

Czytaj więcej

mężczyzna instalujący piecyk

Czym się kierować przy wyborze pomp ciepła?

Szacuje się, że nawet dwie trzecie ogólnych kosztów utrzymania nieruchomości stanowią opłaty za ogrzewanie. Wielu inwestorów, na etapie budowy lub remontu budynku, poszukuje zatem efektywnych systemów, pozwalających na wygenerowanie znacznych oszczędności w tym zakresie. Instalacja pompy ciepła jest doskonałym rozwiązaniem, które nie tylko pozytywnie oddziałuje na budżet domowy, ale także na środowisko.

Czytaj więcej