Czym jest próba szczelności instalacji gazowej?

kobieta sprawdzająca dane dotyczące instalacjiNowa instalacja gazowa wykonana w domu lub przebudowa istniejącej wymaga nie tylko właściwego zaprojektowania i wykonania, ale także próby szczelności. Czynność ta określona jest w przepisach, które jasno precyzują, kiedy powinna zostać wykonana, a także w jaki sposób. Należy pamiętać o niezbędnej dokumentacji, czyli protokole, który jest dowodem na prawidłowe działanie wykonanej instalacji gazowej.

Próba szczelności instalacji gazowej przeprowadzana jest przez wykonawcę w obecności przedstawiciela zakładu gazowniczego. Celem tej czynności jest sprawdzenie stanu technicznego instalacji, a co za tym idzie weryfikacja bezpieczeństwa jej użytkowania. Próbę wykonuje się nie tylko w przypadku oddawania do użytkowania nowej instalacji, ale także wówczas, gdy istniejąca nie była napełniana przez co najmniej 6 miesięcy.

 

Protokół szczelności instalacji gazowej

Protokół szczelności instalacji gazowej jest dokumentem, jaki uzyskuje właściciel nieruchomości po pozytywnym wyniku próby. Najpierw jednak przeprowadzane są szczegółowe badania, zarówno w części instalacji zlokalizowanej przed gazomierzem, jak i tej biegnącej w budynku. Do wykonania próby wykorzystywany jest manometr posiadający aktualne świadectwo legalizacji.

Warto pamiętać o spełnieniu warunków formalnych, które pozwolą oddać do użytkowania nową lub modernizowaną instalację gazową. Pierwszym z nich jest obowiązek posiadania przez osobę kierującą robotami uprawnień budowlanych w zakresie instalacji gazowych. Przy próbie szczelności musi być obecny wykonawca oraz przedstawiciel gazowni, którzy podpisują sporządzony protokół próby szczelności instalacji gazowej.

Próba szczelności instalacji gazowej

Aby próba szczelności instalacji gazowej wypadła pozytywnie, inwestycja musi być przeprowadzona prawidłowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Warto więc współpracować z wykonawcami, którzy legitymują się doświadczeniem w zakresie projektowania i wykonywania instalacji gazowej, a osoba kierująca robotami posiada niezbędne uprawnienia budowlane, o których wcześniej wspomnieliśmy.

Funkcjonując na rynku od 2012 roku, zrealizowaliśmy z sukcesem wiele inwestycji związanych z instalacjami gazowymi. Nasi klienci nigdy nie mieli problemu z uzyskaniem pozytywnego wyniku próby szczelności, ponieważ instalacje wykonujemy zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu o nowoczesne materiały, odpowiadające obowiązującym normom i przepisom – mówi inż. Piotr Główczyński, właściciel firmy Serwis Domowy. Warto także dodać, że próba szczelności instalacji gazowej ma cenę zależną między innymi od wielkości budynku, czy rodzaju instalacji.

Każda instalacja gazowa wymaga okresowych przeglądów i sprawdzenia, aby można było z niej bezpiecznie korzystać. Szczególne restrykcje nakładane są na nowo projektowane obiekty, w których wymagana jest próba szczelności. Aby mieć pewność, że instalacja została wykonana prawidłowo, warto korzystać z usług firm specjalizujących się w realizacji robót instalacyjnych. To klucz nie tylko do uzyskania pozytywnego wyniku próby, ale przede wszystkim do bezpieczeństwa budynku i osób w nim przebywających.